Dekkalkulator.com
Annonse
Annonse
Sammenlign felgstørrelser

 Senterlinje original felg
 Senterlinje ny felg

Innpress (offset): avstand mellom felgsenter og navflate
Innpress benevnes ofte som ET, en forkortelse for det tyske ordet Einpresstiefe.
Sporvidden er avstand mellom hjulparene. Avstanden måles fra dekkenes midtpunkt.

Original felg:
Størrelse
Felgbredde
Innpress
Ny felg:
Størrelse
Felgbredde
Innpress
Indre felgkant flyttes 7.7 mm lengre inn
Ytre felgkant flyttes 17.7 mm lengre ut
Endring av innpress: -5 mm
Endring av sporvidde: -10 mm

Vær oppmerksom på følgende:

Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - dvs. at felgenes innpress endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4. Maks sporvidde er oppgitt av bilprodusenten.
Annonse
© 2005 - 2023. Jan Ivar Karlsen